Chào mừng bạn đến với trường TH&THCS Hùng Vương - Welcome to elementary school and junor Hung Vuong
Trang chủ Chuyên môn THCS Kế hoạch bồi dưởng học sinh thi giải toán trên mạng

Kế hoạch bồi dưởng học sinh thi giải toán trên mạng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Nhằm giúp học sinh củng cố khắc sâu và phát huy những kiến thức về toán học đã học trong chương trình THCS. - Giúp học sinh tiếp cận với những dạng bài tập toán học đa dạng trên hệ thống ngân hàng đề trên mạng Internet và rèn luyện tư duy nhanh nhạy trong toán học. Giúp các em kiểm tra lại kiến thức môn toán và bổ sung thêm nhiều kiến thức mới - Tạo môi trường học tập, tham gia các cuộc thi qua mạng Internet đối với toàn thể học sinh trong toàn trường. Tạo ra sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh nhằm giúp các em yêu thích và có hứng thú hơn trong học tập. .- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học toán ở trường, góp phần tích cực vào đổi mới phương pháp dạy và học. 2. Yêu cầu: - Bồi dưỡng, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp trường, huyện (Mỗi đội tuyển chính thức có 04 – 06 em). - Tổ chức học sinh khối 9 và các khối lớp khác tham gia giải toán qua mạng ở nhà trên Website: www.violympic.vn. - Rèn luyện học sinh thành thạo các thao tác, kĩ năng giải toán qua mạng, với các dạng bài tập đa dạng phong phú về toán học. Ôn luyện, phát huy và khắc sâu những kiến thức đã học trong chương trình THCS. - Bảo đảm kỉ cương, nề nếp, nghiêm túc, hiệu quả trong việc tổ chức bồi dưỡng và tham gia các vòng thi. II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 1. Thuận lợi: - Phòng GD&ĐT quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng thi giải toán qua mạng. - BGH nhà trường ý thức được trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng đến tham gia thi, quan tâm sâu sát đến việc học tập của HS nói chung và việc học tập giải toán qua mạng Internet của các em nói riêng. Có kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc động viên và kiểm tra thường xuyên. - Giáo viên bồi dưỡng có năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Sử dụng tốt CNTT trong dạy học, có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giải toán qua mạng. - Học sinh có ý thức học tập tốt, đam mê hứng thú với việc giải toán qua mạng. Đa số phụ huynh đồng tình ủng hộ và quan tâm đến việc học tập giải toán qua mạng của con em. - Hệ thống máy vi tính, mạng Internet của nhà trường đảm bảo tốt cho giáo viên và học sinh trong quá trình ôn luyện bồi dưỡng và tham gia các vòng thi. - Kết quả các kì thi năm trước tạo tiền đề, kinh nghiệm cho giáo viên và học sinh trong năm học này. 2. Khó khăn: - Học sinh tiếp cận với CNTT đặc biệt là vấn đề giải toán qua mạng ở nhà còn hạn chế. - Nhiều phụ huynh vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em nói chung và việc học tập, thi cử qua mạng nói riêng. - Hệ thống mạng Internet của nhà trường đôi khi vẫn có sự cố kĩ thuật, gây khó khăn trong công tác ôn luyện. - Kết quả các cuộc thi năm trước chưa cao. Vì thế chưa tác động, tạo phong trào về việc giải toán qua mạng đối với học sinh trên địa bàn. III. ĐỐI TƯỢNG, TỔ CHỨC LỚP BD, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1. Đối tượng: - Phát động toàn thể học sinh toàn trường tham gia. 2. Tổ chức lớp bồi dưỡng: - Giáo viên chọn đội tuyển để bồi dưỡng và dự thi. - Học sinh ôn luyện, bồi dưỡng trực tiếp trên mạng. - Tổ chức bồi dưỡng các khối 6, 7, 8 với thời lượng tối thiểu 01 buổi/tuần, khối 9 02 buổi/tuần tại phòng học Tin học của nhà trường hoặc tại Văn phòng nhà trường (Trường có Wireless Network). - Các học sinh khác tham gia tại điểm Internet tư nhân hoặc tại gia đình. 3. Nội dung và tài liệu dạy học: - Ôn luyện, khắc sâu củng cố, rèn luyện các dạng bài tập Toán học trong chương trình THCS. - Tài liệu giảng dạy do giáo viên tham khảo từ sách giáo khoa, chuẩn KTKN, sách bài tập, sách bồi dưỡng giải toán qua mạng và tài liệu tự soạn. - GV tin học kiểm tra lại hệ thống máy tính, mạng phục vụ công tác bồi dưỡng. IV. THỜI GIAN ÔN LUYỆN: - Bồi dưỡng từ ngày 26/09/2011 đến hết ngày2 9/04/2012 với thời lượng 02 tiết/buổi/tuần cho đến khi kết thúc tham gia các vòng thi. Học sinh chủ động tự bồi dưỡng thêm ở nhà. - Kèm theo lịch thời gian tổ chức vòng thi các cấp. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển gồm 02 đồng chí: TT Họ và tên GV bồi dưỡng Trình độ chuyên môn Ghi chú 1 Nguyễn Hà Nguyên ĐH Toán Bồi dưỡng K6, 8 2 Lương Thanh Dương ĐH Toán Bồi dưỡng K7, 9 - Giáo viên bộ môn hướng dẫn thực hiện đối với học sinh lớp mình dạy 2. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của ngành, của trường về công tác bồi dưỡng và tham gia thi. Thực hiện dạy và học nghiêm túc trong quá trình bồi dưỡng. 3. Xây dựng chương trình bồi dưỡng hợp lý, khoa học để thực hiện hiệu quả. 4. Qui định về hồ sơ dạy bồi dưỡng. - Lớp bồi dưỡng: Sổ ghi đầu bài, DS học sinh, Sổ điểm danh và theo dõi hàng tuần, - Giáo viên bồi dưỡng: Chương trình, bài soạn, sổ theo dõi kết quả bồi dưỡng hàng tuần, từng vòng của học sinh. - Học sinh: Vở ghi, vở nháp .... VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 1. Trách nhiệm của hiệu trưởng: - Chỉ đạo lên kế hoạch bồi dưỡng, toàn diện cuộc thi. - Trực tiếp chỉ đạo công tác điều kiện (Máy vi tính, mạng Internet) 2. Trách nhiệm của PTCM: - Quản lí, theo dõi hoạt động bồi dưỡng - Thường xuyên kiểm tra việc dạy học của giáo viên và học sinh, chất lượng học tập của các em hàng tuần. - Tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm qua hàng tuần. - Kiểm tra hồ sơ bồi dưỡng của giáo viên và học sinh. 3. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn: - Tổ trưởng chuyên môn thống nhất chương trình bồi dưỡng, theo dõi hoạt động dạy và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng, nắm bắt diễn biến chất lượng học sinh để kịp thời bổ trợ kiến thức chương trình và phương pháp dạy học phù hợp đối tượng. - Quản lý hoạt động tổ bồi dưỡng và các giáo viên bộ môn toán trong việc tổ chức giải toán qua mạng. - Tổ trưởng chuyên môn, đôn đốc, kiểm tra hồ sơ, bài soạn, thăm lớp, đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh trong quá trình tổ chức ôn tâp, bồi dưỡng. 4. Trách nhiệm của giáo viên: 4.1. Giáo viên chủ nhiệm lớp: - Có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với giáo viên bồi dưỡng, với phụ huynh học sinh bồi dưỡng, theo dõi tình hình học tập của học sinh lớp mình chủ nhiệm, kịp thời động viên các em cố gắng tự bồi dưỡng thêm ở nhà. - Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc học sinh tham gia học, kiểm tra sĩ số tham gia ôn tập hàng ngày, nề nếp ôn, bồi dưỡng, thái độ học tập là một trong những căn cứ xét ý thức hàng tuần, hàng tháng. 4.2. Giáo viên dạy bồi dưỡng : - Lên ch¬ương trình dạy học. - Thực hiện đúng chư¬ơng trình, kế hoạch bồi dưỡng, đảm bảo dạy học có chất l¬ượng. - Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để động viên học sinh tự bồi dưỡng ở nhà. - Rút kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng với đồng nghiệp. 4.3 Giáo viên bộ môn toán: - Hướng dẫn học sinh lớp mình dạy thực hiện giải toán qua mạng. Quản lý địa chỉ và báo cáo số học sinh các khối, lớp tham gia. 5. Trách nhiệm học sinh bồi dưỡng: - Học sinh bồi dưỡng thực hiện đầy đủ nghiêm túc thời gian qui định. Cố gắng tự bồi dưỡng trao đổi thêm ở nhà. Nghỉ học phải báo với giáo viên bồi dưỡng. - Các học sinh khác: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên bộ môn toán. VIII. KINH PHÍ: - Thực hiện theo quy chế quỹ khen thưởng năm học 2011-2012 Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập, bồi dưỡng HS thi giải toán qua mạng cho học sinh khối 6, 7, 8, 9 năm học 2011-2012 của trường TH&THCS Hùng Vương. Hiệu trưởng(đã ký) Lê Hoài Sơn
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5
mod_vvisit_counterHôm qua100
mod_vvisit_counterTuần này318
mod_vvisit_counterTháng này2120
mod_vvisit_counterAll220923

Đơn vị GD&DT trong tỉnh

Báo điện tử

Lịch