Chào mừng bạn đến với trường TH&THCS Hùng Vương - Welcome to elementary school and junor Hung Vuong
Trang chủ Chuyên môn Tiểu học KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỘI THI

1. Mục đích

- Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, làm căn cứ để lựa chọn giáo viên tham gia kì thi cấp huyện.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện cho giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Thông qua hội thi, để Nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của toàn ngành;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

2.1. Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;

2.2. Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng: Tất cả giáo viên biên chế của trường chưa đạt GVDG cấp huyện trở lên hoặc đã đạt nhưng hết thời gian đặc cách.

2. Điều kiện: Giáo viên tham gia dự thi phải hội đủ điều kiện theo Điều lệ “Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”, theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

1.1. Một bài kiểm tra năng lực nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);

1.2. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết thuộc các môn ít tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm thuộc môn Toán hoặc một trong các phân môn của môn Tiếng Việt ở lớp giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.

1.3. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

2. Hình thức thi

2.1. Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bài thi này được Hội đồng Khoa học của trường (do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập) chấm tại trường vào cuối học kì I theo Hướng dẫn chấm SKKN của PGDĐT.

2.2. Bài thi kiểm tra năng lực.

-Giáo viên dự thi được làm bài thi viết về hiểu biết nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của nhà trường, của ngành.

-Những giáo viên đạt điểm 5 ở bài kiểm tra năng lực sẽ được dự thi phần thực hành bài giảng.

2.3. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học do giáo viên được phân công giảng dạy. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian

- Ngày 14/10/2011: đăng kí môn tự chọn, bốc thăm môn bắt buộc.

- Ngày 15/10/2011: Thi bài kiểm tra năng lực.

- Từ 17/10/11 đến 04/11/2011: Thi thực hành.

- Ngày 01/12/2011: Nộp sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Tổ chức chấm SKKN… vào 02, 03/12/2011

- Ngày 05/12/2011: công bố kết quả.

2. Địa điểm: Tại trường TH&THCS Hùng Vương.

3. Kinh phí: Các chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Sáng kiến kinh nghiệm (10 điểm)

1.1.Về nội dung: Đạt tối đa 9 điểm

1.1.1. Tính mới: (2,0 điểm )

1.1.2. Tính khoa học: (2,5 điểm )

1.1.3. Tính ứng dụng thực tiễn: (2,0 điểm )

1.1.4. Tính hiệu quả: (2,5 điểm )

1.2. Về hình thức: (1,0 điểm)

2. Kiểm tra năng lực: (10 điểm)

Giáo viên dự thi làm bài kiểm tra năng lực theo yêu cầu của Ban tổ chức hội thi với những nội dung ở mục III.

3. Thực hành giảng dạy: Tiết dạy được đánh giá theo mẫu Phiếu đánh giá tiết dạy quy định ở công văn số 13058/BGDĐT-GDTH ban hành ngày 28 / 9 / 2007 của BGDĐT. Điểm số của phần thực hành là TBC điểm hai tiết dạy thực hành.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI

Công nhận và cấp giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường khi đạt các yêu cầu sau:

1. Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích hoặc Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; báo cáo đạt 5 điểm trở lên;

2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 5 điểm trở lên;

3. Điểm thực hành đạt 17 điểm trở lên.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức thành công hội thi, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện:

-Tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này triển khai đến tận giáo viên, có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đạt kết quả cao.

-Giáo viên chuẩn bị, nghiên cứu mục tiêu và nội dung chương trình, các văn bản chỉ đạo chuyên môn (chuẩn kiến thức, công văn 5842, Thông tư 32, công văn 717, 7975, 39,....)

-Lịch thi tiết 1 phần thực hành được công bố vào 15/10.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều chỉnh, BTC sẽ thông báo cụ thể. Các khối trưởng, giáo viên có trách nhiệm cùng BGH nghiêm túc thực hiện để đảm bảo hội thi diễn ra thuận lợi, khách quan, công bằng, đạt mục tiêu đề ra.

Người lập

HIỆU TRƯỞNG

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay126
mod_vvisit_counterHôm qua161
mod_vvisit_counterTuần này964
mod_vvisit_counterTháng này2986
mod_vvisit_counterAll225306

Đơn vị GD&DT trong tỉnh

Báo điện tử

Lịch